Generalne Wykonawstwo

W latach 1992-2007 Poltegor-projekt sp. z o.o. świadczył usługi związane z dostawami oraz generalnym wykonawstwem i budową obiektów „pod klucz” zarówno w oparciu o własną jak i dostarczoną przez Klienta lub wykonaną przez wyspecjalizowane firmy dokumentację. Zakres naszych usług obejmował:
 • wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej,
 • zatwierdzenie dokumentacji u Klienta,
 • sporządzenie harmonogramów budowy,
 • uzyskanie pozwolenia na budowę,
 • dobór podwykonawców w oparciu o kryteria uzgodnione z Klientem,
 • zawarcie umów z podwykonawcami,
 • organizacja placu budowy,
 • nadzór jakościowy nad procesem produkcji i montażu urządzeń lub budowy,
 • organizacja transportu elementów konstrukcyjnych na plac budowy,
 • nadzór nad budową lub montażem urządzeń,
 • uzyskanie wymaganych prawem dopuszczeń do eksploatacji i ruchu dla budowanych obiektów,
 • przekazanie Klientowi realizowanych obiektów wraz całą dokumentacją budowy. 

Zrealizowane projekty:

 1. Generalne Wykonawstwo obiektów transportu i magazynu gipsu z Instalacji Odsiarczania Spalin bloków 500 MW (IOS) w Elektrownia KOZIENICE - okres realizacji lata 1999-2001.
 2. Generalne Wykonawstwo zwałowarki ZGOT 11500dla BOT Kopalni Węgla Brunatnego Turów S.A. w Bogatyni - okres realizacji lata 1996-2000 rok.
 3. Remont i częściowa modernizacja ładowarko-zwałowarki ŁZKS 250.25/31.5 w EC Kraków S.A. - okres realizacji 2002 rok.
 4. Instalacja Odsiarczania Spalin dla bloków 200 MW nr 4÷8, dla mocy równoważnej 800 MWe, w Elektrowni Kozienice S.A. - okres realizacji lata 2004-2007.
 5. Modernizacja czopucha komina Nr 2 w Elektrowni KOZIENICE S.A. - okres realizacji lata 2004-2007.
 6. Transport gipsu z IOS II do magazynu w Elektrowni Kozienice - okres realizacji lata 2006-2007.
 7. Budowa i dostawa nowego koła czerpakowego do koparki nr 281 w kopalni Inden – Niemcy - okres realizacji 2003 rok.
 8. Dostawa pod klucz trzech automatycznych próbobierni węgla w zespole Elektrowni Pątnów Adamów Konin- okres – realizacji 2006 rok.
 Od roku 2007 Poltegor-projekt sp. z o.o. nie prowadzi działalności w tym zakresie.
Kopalnie odkrywkowe
Zagospodarowanie odpadów
Hydrogeologia
Hydrotechnika
Maszyny, urządzenia
Elektrownie, elektrociepłownie
Budownictwo przemysłowe
Zasilanie i Rozdział Energii
Ochrona środowiska
Generalne Wykonawstwo

Elektrownia Kozienice- schemat instalacji odsiarczania

Elektrownia Kozienice - kanały spalin

Elektrownia Kozienice - komin mokry

KWB Turów - zwałowarka ZGOT 1100.100 (Z47)

KWB Turów - wózek zrzutowy WZGR 2000 i wóz kablowy WGBK 20.1500 (Z47)

EC Kraków - remont ładowarko-zwałowarki ŁZKS 250 25/31,5

Kopalnia Inden-Niemcy dostawa koła czerpakowego do koparki o wydajności 85.000 t/dzien

Automatyczna próbobiernia -Elektrownia Pątnów

 

POLTEGOR-projekt sp. z o.o., ul. Wyścigowa 56 f, 53-012 Wrocław, Polska, tel. (+48 71) 798 70 00/01, faks (+48 71) 798 71 00/01, e-mail: biuro@poltegor.pl
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA - FABRYCZNEJ, NR KRS: 0000070608                 KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 814 600 zł                 NIP: 899-02-03-461