Zasilanie i Rozdział Energii Elektrycznej, Automatyzacja procesów technologicznych, Sterowanie i Wizualizacja procesów

1. Zakres działalności

Komplementarny inżyniering związany z zasilaniem i rozdziałem energii elektrycznej, sterowaniem, pomiarami, automatyzacją i komputeryzacją w kopalniach odkrywkowych, zakładach przeróbczych minerałów , na placach składowych oraz w obrębie systemów transportu materiałów masowych, odpopielania i odsiarczania spalin.

Obiektami prac projektowych są przede wszystkim stacje transformatorowe główne i technologiczne, sieci elektroenergetyczne napowietrzne i kablowe, sieci sterowniczo- sygnalizacyjne i łączności, a także wyposażenie elektryczne, automatyzacja oraz wizualizacja pracy maszyn i urządzeń oraz obiektów przemysłowych.

 

2. Oferta:

 • projekty wstępne i techniczne
 • algorytmy programów sterujących
 • oprogramowania układów sterujących
 • projekty wykonawcze
 • kosztorysy

oraz pełnienie nadzoru nad wykonaniem i uruchomieniem systemów.

 

3. Aparat realizacyjny

Poltegor-projekt sp. z o.o. dysponuje doświadczoną kadrą projektantów wszystkich specjalności związanych z powyższymi usługami. Posiadają oni uprawnienia umożliwiające wykonywanie projektów, ich sprawdzanie i opiniowanie, co znacznie upraszcza i przyśpiesza proces uzyskiwania wymaganych przepisami uzgodnień i opinii oraz umożliwia pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektów. W procesie projektowania używane są programy komputerowego wspomagania prac projektowych jak AutoCAD,  ElCad, Schema/SE3000.

 

4. Najważniejsze osiągnięcia

 • zwałowarka ZGOT 11500 dla KWB Turów wraz z wózkiem zrzutowym WZGR 2000 i wozem kablowym WGBK 20.1500 (łączna moc zainstalowana 5 MVA)
 • zwałowarka ZGOT 5500.42 dla KWB Bełchatów (1,2 MVA)
 • zwałowarka ZGOT 8800 dla KWB Adamów (3,4 MVA)
 • układy transportu i magazynowania kamienia wapiennego oraz gipsu w instalacjach odsiarczania spalin w Elektrowniach Opole, Kozienice, Katowice, Bełchatów
 • w pełni zautomatyzowane, bezobsługowe zwałowarki i ładowarki zgarniakowe w magazynach kamienia wapiennego w układach odsiarczania w elektrowniach Bełchatów i Turów
 • ładowarko-zwałowarki, koparki kołowe, zwałowarki i przenośniki taśmowe dla Turcji, Indii, Bułgarii, Czech
 • zautomatyzowane układy transportu taśmowego w kopalniach Bełchatów, Turów (Polska), Kosovo i Drmno (była Jugosławia), Berzdorf i Jänschwalde (Niemcy) oraz w elektrowni DADRI (Indie) o długości całkowitej ok. 700 km.
 • linie energetyczne niskiego i średniego napięcia na terenie kopalń węgla brunatnego, budowane na potrzeby zasilania maszyn i obiektów kopalnianych,
Kopalnie odkrywkowe
Zagospodarowanie odpadów
Hydrogeologia
Hydrotechnika
Maszyny, urządzenia
Elektrownie, elektrociepłownie
Budownictwo przemysłowe
Zasilanie i Rozdział Energii
Ochrona środowiska
Generalne Wykonawstwo

Zwałowarka ZGOT 11500.100 w kopalni Turów- kabina operatora

KWB Turów - rozdzielnia przy pompwni T5 6kV/6x400kW

wnętrze rozdzielni 6kV

 

POLTEGOR-projekt sp. z o.o., ul. Wyścigowa 56 f, 53-012 Wrocław, Polska, tel. (+48 71) 798 70 00/01, faks (+48 71) 798 71 00/01, e-mail: biuro@poltegor.pl
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA - FABRYCZNEJ, NR KRS: 0000070608                 KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 814 600 zł                 NIP: 899-02-03-461