Budownictwo przemysłowe i instalacje

1. Zakres usług

Wszelkie usługi techniczne z pełnego zakresu budownictwa przemysłowego, a w szczególności:

 • hal produkcyjnych, warsztatów, hal magazynowych, estakad podsuwnicowych, galerii transportowych
 • hal handlowych dla supermarketów
 • budynków socjalnych i administracyjnych
 • stacji benzynowych i salonów samochodowych
 • konstrukcji wsporczych maszyn i urządzeń transportu taśmowego o dużej wydajności
 • wiaduktów, mostów, tuneli
 • oczyszczalni ścieków

w takich branżach jak: architektura, statyka konstrukcji, konstrukcje stalowe i żelbetowe, instalacje i sieci sanitarne, instalacje elektryczne, drogi i mosty, technologia.

 

2. Oferujemy

 • koncepcje programowo-przestrzenne
 • projekty koncepcyjne
 • projekty zagospodarowania i architektoniczno-budowlane
 • koncepcje
 • uzgodnienia
 • projekty podstawowe (PP) 
 • projekty budowlane (PB) 
 • projekty wykonawcze (PW)
 • nadzór autorski nad pracami wykonawczymi
 • kosztorysowanie

3. Aparat realizacyjny

Poltegor-projekt sp. z o.o. dysponuje doświadczoną kadrą projektantów ze wszystkich branż związanych z architekturą, budownictwem przemysłowym: konstrukcjami i inżynierią sanitarną. Projektanci ci posiadają pełne uprawnienia umożliwiające wykonywanie projektów, ich sprawdzanie i opiniowanie dla organów administracji publicznej, co znacznie upraszcza i przyśpiesza proces uzyskiwania niezbędnych uzgodnień i opinii. Nasze doświadczenie w tym względzie to udział w przedsięwzięciach inwestycyjnych, również z firmami zagranicznymi, począwszy od fazy koncepcji i zbierania ofert, poprzez plany zagospodarowaniai architektoniczno-budowlane, do projektów budowlano-wykonawczych i nadzór nad budową.

 

4. Najważniejsze osiągnięcia:

 • infrastruktura obiekty zaplecz dla kopalń odkrywkowych, a także przemysłu kruszyw oraz kopalń węgla kamiennego, piasku i żwiru o łącznej kubaturze ponad 500.000 m3
 • dwie fabryki maszyn podstawowych (FAMAGO i FUGO)
 • obiekty budowlane instalacji odsiarczania spalin w elektrowniach: Bełchatów, Łaziska, Jaworzno, Kozienice, Połaniec i Opole
 • projekty konstrukcji stalowych hal, zbiorników i innych obiektów przemysłowych dla firm w Niemczech takich jak: ABB Fläkt - Butzbach, BABCOCK-Oberhausen, Stahlbau Plauen - Niesky, Schüssler - Nürnberg, BUS-Bendorf
 • zakłady przeróbki gipsu z instalacji odsiarczania dla f-my KNAUF w Bełchatowie i Jaworznie
 • konstrukcje nośne dla przenośników taśmowych i stacji przesypowych w kopalniach odkrywkowych w Polsce i zagranicą (Grecja, Indie, Niemcy)
 • projekt hipermarketu wraz z infrastrukturą dla f-my CASINO w Krakowie
 • nadzór nad realizacją hipermarketów E.Leclerc we Wrocławiu i Rzeszowie
Kopalnie odkrywkowe
Zagospodarowanie odpadów
Hydrogeologia
Hydrotechnika
Maszyny, urządzenia
Elektrownie, elektrociepłownie
Budownictwo przemysłowe
Zasilanie i Rozdział Energii
Ochrona środowiska
Generalne Wykonawstwo

Zakład produkcji płyt gipsowo-kartonowych firmy KNAUF w Bełchatowie

KWB Turów - estakada węglowa

Elektrownia Łaziska - instalacja transportu i magazynowania gipsu w trakcie budowy

 

POLTEGOR-projekt sp. z o.o., ul. Wyścigowa 56 f, 53-012 Wrocław, Polska, tel. (+48 71) 798 70 00/01, faks (+48 71) 798 71 00/01, e-mail: biuro@poltegor.pl
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA - FABRYCZNEJ, NR KRS: 0000070608                 KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 814 600 zł                 NIP: 899-02-03-461