Elektrownie i elektrociepłownie

1. Zakres działalności

Podstawowy i szczegółowy inżyniering oraz projekty dla elektrowni cieplnych i elektrociepłowni opalanych węglem z zakresu:

 • układów nawęglania i uśredniania paliw
 • układów odpopielania
 • układów odsiarczania spalin
 • zagospodarowania i składowania popiołów oraz odpadów z IOS
 • odzysku węgla z hałd odpadów pogórniczych
 • utylizacji popiołów energetycznych przez zastosowanie ich do wytwarzania kruszyw popiołoporytowych oraz
 • zagospodarowania odpadów w odsiarczania spalin przez ich wykorzystanie do produkcji płyt kartonowo-gipsowych

 

2. Oferujemy:

 • koncepcje wstępne i projekty koncepcyjne
 • projekty podstawowe
 • projekty wykonawcze
 • nadzór autorski

 

3. Aparat realizacyjny

Technolodzy i wysoko wykwalifikowana kadra projektantów z wieloletnim doświadczeniem umożliwia kompleksowe wykonywanie prac projektowych. W trakcie prac szeroko wykorzystywana jest technika komputerowego wspomagania projektowania, programy AutoCAD, ROBOT Milenium, RM-win+stal itp.

 

4. Najważniejsze osiągnięcia:

 • układy nawęglania, o wydajnościach w zakresie od 100 do 10.000 ton/h dla elektrowni i elektrociepłowni w Polsce(Turów, Bełchatów, Kozienice, Połaniec, Wrocław, Kawęczyn, Gdynia, Pruszków, Toruń, Bydgoszcz, Lublin, Stalowa Wola, Zabrze, Szczecin, Żerań, Katowice i inne), a także za granicą (była Jugosławia: Kosovo, Kostolac, Obrenovac i Kolubara, Tuzla, Bułgaria: Bobov Dol, Turcja: Tuncbilek, Yatagan, Yeniköy, Kemerköy, Rumunia: Deva, Niemcy: Thierbach, Cottbus, Czechy: Chvaletice, Prunerov, Komorany.
 • układy odpopielania w elektrowniach i elektrociepłowniach w Polsce (Turów, Połaniec, Wrocław, Bełchatów, Katowice i inne), a także za granicą (była Jugosławia: Kosovo, Oslomej, Turcja: Yatagan, Yeniköy, Grecja: Ptolemais, Indie: Dadri, Czechy: Komorany i inne)
 • układy odsiarczania spalin w elektrowniach w Polsce: Opole, Jaworzno, Łaziska, Bełchatów, Łagisza,
 • modułowa instalacja odzysku węgla i przeróbki odpadów z hałdy pogórniczej, wg technologii RYAN INTERNATIONAL (ITN) Anglia, o wydajności przeróbki odpadu z hałdy 450 t/h i odzysku węgla 50 t/h, w Smolnicy (Polska)
 • zakład produkcji kruszyw popiołoporytowych, wg technologii LYTAG, o wydajności 170.000 ton kruszywa rocznie, o granulacji od 0,5 - 12 mm, w elektrociepłowni Gdańsk (Polska)
 • układ odsiarczania spalin w Elektrowni Kozienice wspólnie z firmą Hitachi z Japoni,
 • układ odsiarczania spalin w Elektrowni Turów  wspólnie z firmą Babcock Noell GmbH z Niemiec,
Kopalnie odkrywkowe
Zagospodarowanie odpadów
Hydrogeologia
Hydrotechnika
Maszyny, urządzenia
Elektrownie, elektrociepłownie
Budownictwo przemysłowe
Zasilanie i Rozdział Energii
Ochrona środowiska
Generalne Wykonawstwo

Układ nawęglania Elektrowni Bełchatów

Elektrownia Kozienice - system transportu gipsu

Elektrownia Pątnów II - estakada nawęglania

Elektrownia Łaziska - instalacja transportu i magazynowania gipsu

EC Katowice - slosy na popiół

 

POLTEGOR-projekt sp. z o.o., ul. Wyścigowa 56 f, 53-012 Wrocław, Polska, tel. (+48 71) 798 70 00/01, faks (+48 71) 798 71 00/01, e-mail: biuro@poltegor.pl
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA - FABRYCZNEJ, NR KRS: 0000070608                 KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 814 600 zł                 NIP: 899-02-03-461