Maszyny, urządzenia

1. Zakres działalności

Poltegor-projekt sp. z o.o. od ponad 60 lat specjalizuje się w opracowywaniu  projektów maszyn i urządzeń do urabiania i transportu ciągłego, składowania wszelakich materiałów masowych oraz technologii ich pracy. Maszyny i urządzenia projektowane i dostarczane przez Poltegor są wykorzystywane w kopalniach odkrywkowych i podziemnych, elektrowniach na węgiel brunatny i kamienny, hutach, cementowniach, zakładach przeróbki minerałów i portach morskich do przeładunku wszelkich materiałów masowych, takich jak węgiel, rudy, popioły lotne, surowce skalne, surowce przemysłowe, nawozy i odpady z odsiarczania w elektrowniach.

 

1.1. Transport taśmowy

Projekty przenośników taśmowych dowolnego przeznaczenia, o następujących parametrach:

 • wydajność od 500 do 15 000 m3/godz.
 • szerokość taśmy od 800 do 2 750 mm
 • prędkość taśmy od 2 do 6 m/sek.
 • moc napędów od 1 x 55 kW do 6 x 1 250 kW
 • taśma tkaninowo-gumowa lub z linkami stalowymi o wytrzymałości do 4.000 kN/mb szerokości

1.2. Koparki wielonaczyniowe

Projekty koparek kołowych o następujących parametrach:

 • wydajność: do 6 300 m3/h
 • wysokość urabiania od 8 do 30 m
 • promień urabiania od 10 do 40 m
 • średnica koła czerpakowego do 12,5 m
 • pojemność czerpaka od 125 do 2 000 l
 • promień załadunku do 100 m

1.3. Zwałowarki

Projekty zwałowarek o następujących podstawowych parametrach:

 • wydajność od 500 m3/h do 16 000 m3/h
 • promień zwałowania od 25 do 110 m
 • promień pobierania od 11 do 90 m
 • na podwoziach gąsienicowych lub szynowych

 

1.4. Maszyny i urządzenia specjalne

Projekty specjalnych transporterów gąsienicowych o nośności do 600 t do przewozu w trudnych warunkach kopalnianych stacji napędowych przenośników oraz transporterów o nośności 65 t do przewozu członów trasy przenośników.

 

1.5. Maszyny składowiskowe

Projekty i dostawy maszyn składowiskowych o następujących podstawowych parametrach:

 

1.5.1. Ładowarko-zwałowarki kołowe

 • wydajność ładowania i zwałowania od 500 m3/h do 6 300 m3/h
 • promień zwałowania od 16 do 45 m
 • promień pobierania od 16 do 45 m
 • wysokość pobierania od 8 do 16 m
 • średnica koła czerpakowego do 8,5 m
 • pojemności czerpaka od 125 do 1 600 l 

 

1.5.2. Ładowarki zgarniakowe portalowe

 • wydajność ładowania od 100 do 1 500 m3/h
 • wysokość urabiania do 15 m
 • rozpiętość toru jezdnego do 55 m

 

1.5.3. Ładowarki suwnicowe kołowe

 • wydajność ładowania do 500 m3/h
 • wysokość urabiania do 8 m
 • rozpiętość suwnicy do 35 m

 

2. Oferujemy

 • technologię pracy
 • know-how
 • usługi projektowe w zakresie podstawowym i szczegółowym
 • projekty techniczne
 • rysunki wykonawcze
 • modernizację maszyn
 • analizy i ekspertyzy
 • nadzór nad wykonaniem, montażem i uruchomieniem maszyn

 

3. Aparat realizacyjny

Poltegor-projekt sp. z o.o. dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą inżynierów mechaników i konstruktorów z wieloletnim doświadczeniem międzynarodowym. Pracownia maszynowa zatrudnia stale ok. 15 osób oraz w razie potrzeby dodatkowo, w formie prac zleconych, dalsze 20 osób. Trzon kadry stanowią projektanci z wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu maszyn i urządzeń dla górnictwa odkrywkowego oraz układów transportu materiałów masowych w 30 krajach na całym świecie.
Wszystkie projekty wykonywane są z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu komputerowego  oraz programów AutoCAD, ROBOT-Milenium, Nastran, MicroStrains + Norma i innych.
Wszystkie obliczenia statyczne wykonywane są zgodnie z odpowiednimi normami ISO i/lub DIN.

 

4. Najważniejsze osiągnięcia:

 • koparki kołowe serii KWK 1400 i 1500s (8 koparek) o wydajności 4 100 m3/h dla kopalń węgla brunatnego: Turów, Adamów, Konin
 • zwałowarki ZGOT 11500.100 o wydajności 11 500 m3/h - dla KWB Turów (2 zwałowarki)
 • koparki BWE 700 l o wydajności 3 400 m3/h dla kopalni Neyveli Lignite Corporation w Indiach (2 koparki)
 • zwałowarki 4420.61 o wydajności 4 420 m3/h dla kopalni Neyveli Lignite Corporation w Indiach (2 zwałowarki)
 • ponad 100 ładowarko-zwałowarek dla Indii, Turcji, Czech, byłej Jugosławii i 11 innych krajów
 • przenośniki o szerokości taśmy B=2 400 mm i mocy zainstalowanej 1-5 x 1 250 kW dla kopalń Ptolemais i Amyndeon w Grecji
 • przenośniki o szerokości taśmy B=2 400 mm i mocy zainstalowanej 1-6 x 1 250 kW do transportu piasku roponośnego dla kopalni SYNCRUDE Oil Sand Mine w Kanadzie
 • system przenośników o szerokości taśmy B=2000 i mocy zainstalowanej 1-4 x 1000 kW z regulowaną prędkością taśmy do transportu nadkładu w kopalni Kolubara w Serbii
 • koparka KWK 1500.1 o wydajności 4 300 m3/h dla kopalni węgla brunatnego Turów 
 • system przenośników taśmowych (B=1600, 1800, 2250) w kopalniach odkrywkowych węgla brunatnego
 • w Polsce:
  • Bełchatów 110 km
  • Turów 84 km
  • Konin 69 km
  • Adamów 20 km
 • w Niemczech:
  • Caminau 4 km
  • Berzdorf 21 km
  • Reichwalde 7 km
  • Jänschwalde 7 km
  • Schleenhain 3 km
 • w Bułgarii:
  • Trojanowo 11 km
 • w krajach byłej Jugosławii:
  • Kolubara 30 km
  • Kosovo 45 km
  • Cilicovac 11 km
  • Drmno 14 km
 • w Indiach:
  • Neyveli 13 km 
  • Bailadila 1.3 km
  • Elektrownia Dadri - przenośniki przejezdne
 • w Serbii:
  • Kolubara 6 km  
Ogółem ok. 1000 km na całym świecie
Kopalnie odkrywkowe
Zagospodarowanie odpadów
Hydrogeologia
Hydrotechnika
Maszyny, urządzenia
Elektrownie, elektrociepłownie
Budownictwo przemysłowe
Zasilanie i Rozdział Energii
Ochrona środowiska
Generalne Wykonawstwo

Przenośniki B=1800 w Kopalni Bełchatów

Pierwsza polska koparka kołowa KWK 1400 -KWB Turów rok 1980

Koparka KWK 1500s w Kopalni Turów

Zwałowarka ZGOT 11500.100 w Kopalni Turów

Zwałowarka ZGOT 11500.100 w Kopalni Turów

Transporter TUR 500.1 w Kopalni Bełchatów

Ładowarko-zwałowarka ŁZKS 100.31,5 - Port Północny, Gdańsk

Ładowarka portalowa ŁZP 200.31 w Elektrowni Opole

Ładowarka portalowa ŁSD-63.25 w Elektrowni Bełchatów

Ładowarko-zwałowarka ŁZKS 250.31,5 - Port Vishakapathnam -Indie

Koparka BWE 700l w kopalni Neyveli Indie

Stacja napędowa B=2000 N=4x1000kW z transporterem gąsienicowym TC-2000Y-Kopalnia Kolubara w Serbii

 

POLTEGOR-projekt sp. z o.o., ul. Wyścigowa 56 f, 53-012 Wrocław, Polska, tel. (+48 71) 798 70 00/01, faks (+48 71) 798 71 00/01, e-mail: biuro@poltegor.pl
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA - FABRYCZNEJ, NR KRS: 0000070608                 KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 814 600 zł                 NIP: 899-02-03-461