Hydrotechnika

1. Zakres działalności

Regionalne opracowania hydrologiczne, regulacja sieci hydrograficznej, kanały, zbiorniki, tamy, systemy kontroli wód powierzchniowych w kopalniach i na zwałowiskach, oraz oczyszczanie wód kopalnianych. Ponadto gospodarka wodna na składowiskach odpadów stałych, zwłaszcza odpadów z kopalń węgla kamiennego, elektrowni opalanych węglem kamiennym i brunatnym i innych zakładów przemysłowych oraz oceny wpływu tych obiektów na środowisko i jakość wód powierzchniowych, także projekty zabezpieczenia tych wód przed ujemnym wpływem składowanych odpadów. Również ujęcia komunalne wód i systemy rozprowadzające wód.

 

2. Oferujemy:

 • przełożenia, uszczelnienia i regulacji koryt rzek i potoków
 • budowa rowów i kanałów,
 • obiekty hydrotechniczne jak: mosty, przepusty, zapory ziemne, obwałowania, jazy, stopnie wodne, przelewy
 • pompownie i rurociągi
 • zbiorniki retencyjne i osadowe
 • osadniki z filtrem roślinnym
 • drenaże


we wszystkich fazach projektowania tj. od studiów i analiz przedprojektowych przez projekty wstępne i techniczne po nadzory robót.

 

3. Aparat realizacyjny

Zespół  hydrologów i hydrotechników z wieloletnim doświadczeniem i wszystkimi wymaganymi uprawnieniami. Niektóre chronione patentami nowoczesne technologie oczyszczania wód kopalnianych z zawiesin. Technologia filtra roślinnego opracowana na podstawie kilkuletniego doświadczenia i badań przeprowadzonych na zamówienie Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (US EPA). Nasi specjaliści są również autorami ogólnokrajowych norm i wytycznych projektowania obiektów hydrotechnicznych oraz technologii odwadniania kopalń odkrywkowych i składowisk odpadów stałych. Prace w tym zakresie są prowadzone z wykorzystaniem obliczeniowej techniki komputerowej w tym programów AutoCAD i Micro-Station, jak również specjalistycznych programów SURFER, GRAPHER, Mapviewer. 

 

4. Najważniejsze osiągnięcia

 • osadniki z filtrem roślinnym dla redukcji zawiesin w wodach odprowadzanych z kopalń węgla brunatnego (Bełchatów - 4 osadniki, Konin - 2 osadniki o wydajności oczyszczania do 26 000 m3/dobę)
 • pompownie stacjonarne o wydajności do 250 m3/min. (Adamów - 2, Konin - 6, Turów - 2 do wys. H = 200 m
 • kontenerowe pompownie przesuwne Q = 120 m3/min., H = 200 m (Bełchatów - 12 pompowni)
 • rekreacyjne zbiorniki wodne budowane w wyrobiskach poodkrywkowych (Adamów - 3 zbiorniki, Konin - 3 zbiorniki)
 • Trzy projekty dla US EPA w zakresie oczyszczania wód kopalnianych z wykorzystaniem naturalnej sedymentacji koagulacji, radiacji i filtrów roślinnych
 • ponad 100 oczyszczalni wody pitnej oraz systemów rurociągów
Kopalnie odkrywkowe
Zagospodarowanie odpadów
Hydrogeologia
Hydrotechnika
Maszyny, urządzenia
Elektrownie, elektrociepłownie
Budownictwo przemysłowe
Zasilanie i Rozdział Energii
Ochrona środowiska
Generalne Wykonawstwo

Osadnik z filtrem roślinnym w KWB Bełchatów

KWB Turów -pompownia T5

 

POLTEGOR-projekt sp. z o.o., ul. Wyścigowa 56 f, 53-012 Wrocław, Polska, tel. (+48 71) 798 70 00/01, faks (+48 71) 798 71 00/01, e-mail: biuro@poltegor.pl
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA - FABRYCZNEJ, NR KRS: 0000070608                 KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 814 600 zł                 NIP: 899-02-03-461