Hydrogeologia

1. Zakres działalności

W przypadku wód podziemnych, nasz zakres usług obejmuje:

 • projekty badań hydrogeologicznych i odpowiednie dokumentacje
 • obliczenia zasobów wód podziemnych
 • odwadnianie kopalń i innych budowli inżynierskich
 • ujęcia wód podziemnych dla potrzeb przemysłowych i komunalnych
 • wpływ składowisk odpadów przemysłowych i komunalnych na jakość wód podziemnych
 • ochrona wód podziemnych przed ujemnym wpływem działalności człowieka
 • systemy monitoringu

łącznie z projektami studni odwadniających różnego typu i rodzaju, studnie ujęciowe wody, piezometry, modele przepływu wód podziemnych, itd.

 

2. Oferta:

 • studia
 • analizy, opinie
 • projekty koncepcyjne
 • projekty wstępne i techniczne
 • grafika
 • nadzory autorskie


3. Aparat realizacyjny

Pracownia hydrogeologiczna dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą hydrogeologów i inżynierów. We wszystkich fazach projektowania wykorzystywany jest sprzęt komputerowy z oprogramowaniem umożliwiającym modelowanie procesów filtracji wód podziemnych, optymalizację rozwiązań projektowych oraz sterowanie eksploatacją dużych systemów odwadniania i pompowania. Materiał wyjściowy do projektowania stanowi- cyfrowe bazy danych hydrogeologicznych z parametrami eksploatacyjnymi projektowanego systemu w celu określenia rozstawu studni, czasu obniżania poziomu wód podziemnych, ilości pompowanych wód, itd. Pracownia jest kompletnie wyposażona w komputery i stacje robocze. Dla opracowań materiałów graficznych stosowane jest oprogramowanie AutoCad i Micro-Station. Prognozy i analizy związane z ilościową i jakościową ochroną wód podziemnych wykonywane są za pomocą najnowocześniejszego oprogramowani SURFER, GRAPHER, Aquifer Test oraz metod modelowania matematycznego (programy; MODFLOW, MT3D).

 

4. Najważniejsze osiągnięcia

 • skuteczne odwodnienie kopalń odkrywkowych do głębokości do 300 m przy pomocy studni o wydajności łącznej do 450 m3 wody na minutę (KWB Adamów, KWB Konin, KWB Turów, KWB Bełchatów w Polsce oraz Drmno, Belacevac i inne w byłej Jugosławii, Huo Ling Ho w Chinach i inne)
 • studnie wiertnicze o wydatkach do 6 m3/min, głębokości 400 m i średnicy do 1500 mm/min
 • piezometry (do kilkuset sztuk w jednym systemie) dla celów:
  • kontroli i wydajności odwadniania
  • określenia wpływu odwadniania na środowisko
  • obserwacji transportu zanieczyszczeń w poziomach wodonośnych
 • ponad 100 ujęć wód podziemnych o wydajności do 20 m3/min. w Polsce
 • projekty ochrony poziomów wodonośnych przed zanieczyszczeniem przez składowiska odpadów
 • projekty specjalnych zabezpieczeń przed różnymi ujemnymi wpływami w Polsce i Jugosławii
 • ochrona wód podziemnych przed zanieczyszczeniem przez składowiska odpadów węgla i popiołów dla Agencji Ochrony Środowiska USA
Kopalnie odkrywkowe
Zagospodarowanie odpadów
Hydrogeologia
Hydrotechnika
Maszyny, urządzenia
Elektrownie, elektrociepłownie
Budownictwo przemysłowe
Zasilanie i Rozdział Energii
Ochrona środowiska
Generalne Wykonawstwo

Schemat odwodnienia kopalni odkrywkowej przy pomocy studni głębinowych

 

POLTEGOR-projekt sp. z o.o., ul. Wyścigowa 56 f, 53-012 Wrocław, Polska, tel. (+48 71) 798 70 00/01, faks (+48 71) 798 71 00/01, e-mail: biuro@poltegor.pl
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA - FABRYCZNEJ, NR KRS: 0000070608                 KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 814 600 zł                 NIP: 899-02-03-461