Zagospodarowanie odpadów

1. Zakres działalności

Poltegor-projekt sp. z o.o. specjalizuje się w pracach projektowych służących bezpiecznemu i ekonomicznemu zagospodarowaniu i składowaniu wszelkiego rodzajów odpadów stałych. Wykonujemy kompleksowe projekty układów transportu, zwałowisk, składowisk odpadów łącznie z systemami monitoringu wody i powietrza z uwzględnieniem zabezpieczeń środowiska, zgodne z wymogami przepisów o ochronie środowiska wg standardów Unii Europejskiej. Wykonujemy również szczegółowe projekty: uszczelniania podłoża, systemów drenażu odcieków, systemów ujmowania i odprowadzania gazów wysypiskowych, technologii składowania, rekultywacji i zagospodarowania hałd, a także związanej z tym infrastruktury.

 

2. Oferta:

  • analizy
  • koncepcje
  • projekty wstępne i techniczne
  • pełnienie nadzoru nad realizacją projektów.

 

3. Aparat realizacyjny

Poltegor-projekt sp. z o.o. dysponuje wysoko wyspecjalizowaną kadrą inżynierską z wieloletnim doświadczeniem w zakresie nie tylko technologii składowania, lecz również w branżach: górniczej, architektonicznej, ochrony wód, geomechanicznej, ochrony środowiska, rekultywacji leśnej i innych niezbędnych do opracowania kompleksowych projektów składowisk. Prace prowadzone są z wykorzystaniem komputerów i specjalistycznego oprogramowania: MicroStation, AUTOCAD, Cadraster i innych stosowanych odpowiednio do rozwiązywania określonych problemów.

 

4. Najważniejsze osiągnięcia

  • Kompleksowe projekty zwałowisk odpadów pogórniczych dla 16 kopalń węgla kamiennego o pojemnościach do 110 mln m3 każde.
  • Składowiska odpadów pogórniczych w kopalniach węgla kamiennego Jastrzębie i Rybnik oraz wyrobiskach poeksploatacyjnych kopalni piasku Szczakowa i Kotlarnia.
  • Inne składowiska odpadów przemysłowych w Hucie Małapanew w Ozimku oraz elektrowniach Bełchatów, Konin i Adamów.
  • 20 składowisk odpadów komunalnych o powierzchni od 4 do 40 ha (między innymi w miastach: Knurów, Bolków i Jastrzębie).
  • Opracowania studialne dot. wpływu odpadów pogórniczych na jakość wód gruntowych wykonane dla Agencji Ochrony Środowiska USA (US EPA).
  • Projekty składowisk odpadów toksycznych i rekultywacji dla Agencji Ochrony Środowiska USA (US EPA).
Kopalnie odkrywkowe
Zagospodarowanie odpadów
Hydrogeologia
Hydrotechnika
Maszyny, urządzenia
Elektrownie, elektrociepłownie
Budownictwo przemysłowe
Zasilanie i Rozdział Energii
Ochrona środowiska
Generalne Wykonawstwo

składowisko odpadów kopalnianych, Borynia

 

POLTEGOR-projekt sp. z o.o., ul. Wyścigowa 56 f, 53-012 Wrocław, Polska, tel. (+48 71) 798 70 00/01, faks (+48 71) 798 71 00/01, e-mail: biuro@poltegor.pl
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA - FABRYCZNEJ, NR KRS: 0000070608                 KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 814 600 zł                 NIP: 899-02-03-461