Kopalnie odkrywkowe

1. Zakres działalności

Poltegor-projekt sp. z o.o. od ponad 60 lat specjalizuje się w pracach studialnych, usługach projektowych i konsultingu dla kopalń odkrywkowych węgla brunatnego i kamiennego, surowców chemicznych, przemysłowych i piasków podsadzkowych oraz kamieniołomów i zakładów przeróbki surowców mineralnych. Kompleksowe projekty obejmują zagospodarowanie całych zagłębi górniczych lub budowę czy modernizację poszczególnych kopalń. Usługi obejmują również opracowania geologiczne, oceny i obliczenia zasobów oraz geomechanika i obliczenia stateczności skarp wraz z niezbędnymi zabezpieczeniami.

 

2. Oferta:

 • koncepcje zagospodarowania złóż
 • ekspertyzy i obliczenia zasobów surowców
 • projekty koncepcyjne i wstępne i studia wykonalności 
 • dokumentacje geologiczne
 • analizy geotechniczne stateczności skarp
 • projekty wstępne i techniczne kopalni
 • oraz pełnienie nadzoru technicznego i prowadzenie odbiorów technicznych w ramach realizacji projektów

3. Aparat realizacyjny

Wszystkie powyższe usługi wykonywane są w pracowni górniczej, dysponującej kadrą geologów, inżynierów górników i geotechników z wieloletnim doświadczeniem, uzyskanym w czasie realizacji różnych projektów. Do projektów wielobranżowych angażowani są projektanci o innych specjalnościach. Pracownia górnicza posiada odpowiednie komputery i stacje robocze. Wszystkie mapy, schematy, obliczenia i plany wykonywane są w oparciu o oprogramowanie MOSS DataMine, Intergraph i/Mine, MicroStation, Minescape, AutoCad, Winmx itd.

4. Najważniejsze osiągnięcia w dziedzinie budowy kopalń to:

 • Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów - druga największa w świecie odkrywka węgla brunatnego - o wydobyciu rocznym 38,5 mln t, zdejmowaniu nadkładu 114 mln m3/rok i głębokości ponad 300 m
 • Selektywna eksploatacja kopalin towarzyszących w kopalni Bełchatów (kredy jeziornej, żwirów, głazów granitowych itp.)
 • Kopalnie węgla brunatnego w byłej Jugosławii, Niemczech Wschodnich, Chinach i Indiach.
 • Kopalnie węgla brunatnego w Polsce (KWB Turów - 9 mln t/rok, KWB Adamów - 5 mln t/rok, KWB Konin - 4 odkrywki z wydobyciem 15 mln t/rok) o głębokości od 40 do 250 m.
 • kopalnia węgla brunatnego Barsingsar w Indiach pracującej w technologii nieciągłej o zdolności wydobywczej 2,5 mln ton węgla rocznie
 • Kopalnia węgla brunatnego Jayamkondam w Indiach  pracującej w technologii nieciągłej o zdolności wydobywczej 13,5 mln ton węgla rocznie (Studium Wykonalności)
 • Łącznie zaprojektowano w Poltegorze ponad 100 kopalń odkrywkowych różnych surowców, o łącznym wydobyciu ponad 300 mln t/rok.
Kopalnie odkrywkowe
Zagospodarowanie odpadów
Hydrogeologia
Hydrotechnika
Maszyny, urządzenia
Elektrownie, elektrociepłownie
Budownictwo przemysłowe
Zasilanie i Rozdział Energii
Ochrona środowiska
Generalne Wykonawstwo

KWB Bełchatów - wydobycie 38 mln t węgla rocznie

KWB Turów - wydobycie 9 mln t węgla rocznie

 

POLTEGOR-projekt sp. z o.o., ul. Wyścigowa 56 f, 53-012 Wrocław, Polska, tel. (+48 71) 798 70 00/01, faks (+48 71) 798 71 00/01, e-mail: biuro@poltegor.pl
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA - FABRYCZNEJ, NR KRS: 0000070608                 KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 814 600 zł                 NIP: 899-02-03-461