Polityka Jakości Poltegor-projekt sp. z o.o.

Naszym celem jest dostarczanie oferowanych przez nas usług w sposób jak najbardziej
korzystny dla naszych klientów, z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań technicznych funkcjonujących na rynku. Dążymy do ciągłego rozwoju i umacniania pozycji naszej Spółki pragnąc, aby Poltegor-projekt sp. z o.o. był zawsze utożsamiany z profesjonalizmem i najwyższą jakością usług.

Powyższe deklaracje urzeczywistniamy poprzez:

 • Zaangażowanie kierownictwa i pracowników w proces projektowania w sposób spełniający wymagania Klientów;
 • Bycie profesjonalnym w każdym działaniu, co przekłada się na zaufanie jakim obdarzają nas nasi Klienci i Dostawcy;
 • Dobrą organizację pracy dającą satysfakcję naszym Klientom i pracownikom;
 •  Zapewnienie niezbędnych zasobów do prawidłowego funkcjonowania Spółki i wykonywania   zleconych projektów;
 • Stałe obserwowanie otoczenia rynkowego i konkurencji oraz otwarcie na partnerską współpracę z Klientami i Dostawcami;
 •  Dokładną analizę wymagań Klienta i monitorowanie jego zadowolenia;
 • Ochronę danych powierzonych przez Klientów oraz Dostawców jako nieodzowny element naszych usług;
 • Stałe podnoszenie wiedzy i kwalifikacji personelu;
 • Systematyczną analizę ryzyk mających wpływ na zgodność oferowanych usług z wymaganiami naszych Klientów;
 • Zapewnianie środków na rozwój pracowników, co przyczynia się m.in do ciągłego poznawania i oferowania Klientom nowych technologii oraz wdrażania nowych, sprawniejszych technologii    wykonywania dokumentacji;
 • Działalność zgodną z przepisami prawa.

Mając na uwadze jak ważne jest budowanie dobrych relacji z naszymi Klientami zobowiązujemy się do stosowania Kodeksów etycznych naszych Klientów.


 Prezes Zarządu

Wojciech Antończak

   
 

POLTEGOR-projekt sp. z o.o., ul. Wyścigowa 56 f, 53-012 Wrocław, Polska, tel. (+48 71) 798 70 00/01, faks (+48 71) 798 71 00/01, e-mail: biuro@poltegor.pl
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA - FABRYCZNEJ, NR KRS: 0000070608                 KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 814 600 zł                 NIP: 899-02-03-461