Kontakt

* *

Zarząd Poltegor-projekt sp. z o.o.


mgr inż. Wojciech Antończak

Prezes Zarządu


Dyrekcja Poltegor-projekt sp. z o.o.


mgr inż. Andrzej Majkowski

Dyrektor ds. Technicznych  

Biuro Zarządu
tel. (+48 71) 798 70 00 /01

e-mail: biuro@poltegor.pl

Główny Księgowy - Dział Ekonomiczno-Finansowy

mgr inż. Wiesława Łaźniak -Sieradzan


Prokurent - Główny Księgowy


tel. (+48 71) 798 70 04

e-mail: W.Sieradzan@poltegor.pl

Usługi inżynierskie

Koordynatorzy Projektów

Kopalnia Bełchatów

mgr inż. Wojciech Antończak

tel. (+48 71) 798 70 01

e-mail: biuro@poltegor.pl

Kopalnia Konin

mgr inż. Zbigniew Stachowicz

tel. (+48 71) 798 70 54

e-mail: Z.Stachowicz@poltegor.pl

Kopalnia Turów

mgr inż. Andrzej Majkowski

tel. (+48 71) 798 70 01

e-mail: biuro@poltegor.pl

Elektrownie i elektrociepłownie

Instalacje odsiarczania

mgr inż. Józef Wróbel

tel. (+48 71) 798 70 82

e-mail: J.Wrobel@poltegor.pl

Inżynierskie pracownie projektowe:

Pracownia Górnicza
i Ochrony Środowiska

mgr inż. Piotr Hawryszczuk

tel. (+48 71) 798 70 40

e-mail: P.Hawryszczuk@poltegor.pl

Pracownia Hydrogeologii i Ochrony Wód
Podziemnych

mgr inż. Zbigniew Stachowicz

tel. (+48 71) 798 70 54

e-mail: Z.Stachowicz@poltegor.pl

Pracownia Hydrotechniki i Ochrony Wód Powierzchniowych

mgr inż. Piotr Miszczuk

tel. (+48 71) 798 70 57

e-mail: P.Miszczuk@poltegor.pl

Pracownia Maszynowo-konstrukcyjna

mgr inż. Łukasz Moczulski

tel. (+48 71) 798 70 34

e-mail: L.Moczulski@poltegor.pl

Pracownia Elektryczna

inż. Robert Krasucki

tel. (+48 71) 798 70 72

e-mail: R.Krasucki@poltegor.pl

Pracownia nawęglania, odpopielania
i odsiarczania

mgr inż. Józef Wróbel

tel. (+48 71) 798 70 82

e-mail: J.Wrobel@poltegor.pl

Dział Obsługi Informatycznej

  mgr inż. Piotr Lech

tel. (+48 71) 798 7025 

e-mail: P.Lech@poltegor.pl

Formularz kontaktowy
 

POLTEGOR-projekt sp. z o.o., ul. Wyścigowa 56 f, 53-012 Wrocław, Polska, tel. (+48 71) 798 70 00/01, faks (+48 71) 798 71 00/01, e-mail: biuro@poltegor.pl
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA - FABRYCZNEJ, NR KRS: 0000070608                 KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 814 600 zł                 NIP: 899-02-03-461