Kontakt

* *

Zarząd Poltegor-projekt sp. z o.o.


mgr inż. Wojciech Antończak

Prezes Zarządu


Biuro Zarządu

Teresa Zielińska


Asystent Zarządu


tel. (+48) 71 798 70 00

e-mail: biuro@poltegor.pl

Główny Księgowy - Dział Ekonomiczno-Finansowy

mgr inż. Wiesława Łaźniak -Sieradzan


Prokurent - Główny Księgowy


tel. (+48) 71 798 70 04

e-mail: w.sieradzan@poltegor.pl

Inżynierskie pracownie projektowe i Koordynatorzy Projektów:

Pracownia Górnicza
i Ochrony Środowiska (TG-1)

mgr inż. Piotr Hawryszczuk

tel. (+48) 71 798 70 40

e-mail: p.hawryszczuk@poltegor.pl

Pracownia Hydrogeologii, Hydrotechniki i Ochrony Wód (TG-2)

mgr inż. Piotr Miszczuk

tel. (+48) 71 798 70 57

e-mail: p.miszczuk@poltegor.pl

Pracownia Maszynowo-konstrukcyjna(TM)

mgr inż. Łukasz Moczulski

tel. (+48) 71 798 70 34

e-mail: l.moczulski@poltegor.pl

Pracownia Elektryczna (TE)

inż. Robert Krasucki

tel. (+48) 71 798 70 72

e-mail: r.krasucki@poltegor.pl

Pracownia nawęglania, odpopielania
i odsiarczania (TN)

mgr inż. Józef Wróbel

tel. (+48) 71 798 70 82

e-mail: j.wrobel@poltegor.pl

Dział Obsługi Informatycznej

  mgr inż. Piotr Lech

tel. (+48) 71 798 70 25 

e-mail: p.lech@poltegor.pl

Formularz kontaktowy
 

POLTEGOR-projekt sp. z o.o., ul. Wyścigowa 56 f, 53-012 Wrocław, Polska, tel. (+48 71) 798 70 00/01, faks (+48 71) 798 71 00/01, e-mail: biuro@poltegor.pl
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA - FABRYCZNEJ, NR KRS: 0000070608                 KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 814 600 zł                 NIP: 899-02-03-461