Formularz kontaktowy

Jesteśmy gotowi przedstawić Państwu dodatkowe informacje,
prosimy jednak o wypełnienie poniższego formularza.
Pozwoli nam to określić precyzyjnie Państwa oczekiwania w stosunku do naszej firmy.
Pola oznaczone (*) muszą zostać wypełnione.

ANKIETA

Interesują mnie bardziej szczegółowe informacje
o możliwościach POLTEGOR-projekt Sp. z o.o. w zakresie:

techniki górniczej

geotechniki
geologii
hydrogeologii
hydrotechniki
maszyn i urządzeń wydobywczych
maszyn i urządzeń przeładowczych i składowiskowych
maszyn i urządzeń transportu materiałów sypkich
innych maszyn i urządzeń
budownictwa przemysłowego
gospodarki odpadami przemysłowymi

ochrony środowiska

sterowania i automatyzacji
usług generalnego wykonawstwa
usług remontów maszyn i urządzeń
usług modernizacji maszyn i urządzeń
usług modernizacji obiektów budowlanych
usług linii technologicznych
inne
   
Proszę o kontakt celem:
ustalenia zakresu i terminu przesłania przez nas konkretnej oferty
ustalenia terminu wizyty naszego specjalisty w Panstwa firmie i określenia na miejscu Panstwa rzeczywistych potrzeb oraz złożenia przez nas konkretnej oferty

Informacje o internaucie:

Nazwa firmy*:
Ulica i numer:
Kod i miasto:
Branża*:
Imię i nazwisko osoby do kontaktu*:
Stanowisko:
Numer telefonu / faksu*:
E-mail*:
Adres serwisu www:

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez firmę POLTEGOR-projekt Sp. z o.o., 53-012 Wrocław, ul. Wyścigowa 56 f, w myśl art 23 pkt 1 pp1 i pkt 2 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.081997 r (Oz U z 1997 r., nr 133, poz. 833). Niniejsze oświadczenie jest dobrowolne. Osoby składające je mają prawo do wglądu i poprawy swoich danych osobowych.

Formularz kontaktowy
 

POLTEGOR-projekt sp. z o.o., ul. Wyścigowa 56 f, 53-012 Wrocław, Polska, tel. (+48 71) 798 70 00/01, faks (+48 71) 798 71 00/01, e-mail: biuro@poltegor.pl
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA - FABRYCZNEJ, NR KRS: 0000070608                 KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 814 600 zł                 NIP: 899-02-03-461