Normy i certyfikaty

Od czerwca 1997 r. Poltegor-projekt sp. z o.o. może poszczycić się posiadaniem certyfikatu jakości ISO 9001, przyznanym przez British Standards Institution.
W roku 2003 został wdrożony w Poltegor-projekt sp. z o.o. system jakości wg ISO 9001:2000, a w roku 2009 wg ISO 9001:2008.
W maju 2014 roku firmą certyfikującą stała  się DEKRA Certification Sp. z o.o..
W maju 2018 roku Poltegor-projekt sp. z o.o. uzyskał certyfikat wg normy ISO 9001:2015.
W  latach 2006-2017 Prezes Zarządu Poltegor-projekt sp. z o.o. pełnił na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zebrania Członków Zarządu Związku Pracodawców Porozumienia Węgla Brunatnego  funkcję Wiceprezesa Zarządu Związku.
Zaproszenie do współpracy
Oferta
Referencje
Normy i certyfikaty

Certyfikat ISO

 

POLTEGOR-projekt sp. z o.o., ul. Wyścigowa 56 f, 53-012 Wrocław, Polska, tel. (+48 71) 798 70 00/01, faks (+48 71) 798 71 00/01, e-mail: biuro@poltegor.pl
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA - FABRYCZNEJ, NR KRS: 0000070608                 KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 814 600 zł                 NIP: 899-02-03-461