Zaproszenie do współpracy

Szanowni Państwo
Główny kierunek działalności firmy Poltegor-projekt sp. z o.o. to usługi projektowe dla kopalń odkrywkowych wszystkich kopalin, obejmujące projekty zagospodarowania złoża i jego eksploatacji z zapewnieniem stateczności skarp, jego odwodnienie wgłębne oraz powierzchniowe, wyposażenie kopalni w maszyny oraz infrastrukturę elektryczną, budowlaną i instalacyjną, przy zapewnieniu wysokich standardów ochrony środowiska zgodnych z normami europejskimi. Ponadto spółka projektuje urządzenia dla nawęglania, odpopielania i odsiarczania spalin w elektrowniach opalanych węglem kamiennym i brunatnym, łącznie z zagospodarowaniem i składowaniem, produktów ubocznych (np. magazyny gipsu, dostawa gipsu do  fabryk płyt kartonowo-gipsowych), a także inne obiekty budownictwa przemysłowego. Biuro posiada certyfikat ISO 9001 wydany przez DEKRA Certification Sp. z o.o.. Działalność inżynierska nie ogranicza się do rynku krajowego,część dochodów firmy pochodzi z kontraktów zagranicznych - realizowanych głównie w Indiach, Grecji, Niemczech i Serbii, a wcześniej również w USA, Kanadzie i byłej Jugosławii oraz ok. 20 innych krajach. Spółka poszukuje partnerów z całego świata do współpracy na rynkach zagranicznych.
Spółka dzięki zatrudnianiu inżynierów specjalistów z uprawnieniami z różnych branż, jest w stanie sprawnie wykonywać obowiązki wynikające z prawa budowlanego w zakresie nadzoru autorskiego i budowlanego. Udział w realizacji obiektów wg własnych projektów sprzyja stałemu podnoszeniu ich jakości, a także wyraźnie skraca czas niezbędny na wprowadzane w trakcie budowy zmiany i modyfikacje. Uzyskany w 2003 roku i ciągle utrzymywany certyfikat jakości ISO 9001 w zakresie usług inżynierskich, stanowi gwarancje dla naszych Klientów o jakości dostarczanych przez Spółkę usług.
Będzie nam bardzo miło, jeśli zainteresujecie się Państwo naszą ofertą i zapoznacie się z kolejnymi stronami naszego serwisu, gdzie znajdziecie więcej informacji. Prosimy również o kontakt bezpośredni.
Serdecznie zapraszamy.
Zarząd Poltegor-projekt sp. z o.o. 
 
Bliższe informacje:
 
Sekretariat
tel. (+48 71) 798 70 00 
      (+48 71) 798 70 01
faks (+48 71) 798 71 00/01

Szczegółowe informacje - na stronie Kontakt
 
Zaproszenie do współpracy
Oferta
Referencje
Normy i certyfikaty
 

POLTEGOR-projekt sp. z o.o., ul. Wyścigowa 56 f, 53-012 Wrocław, Polska, tel. (+48 71) 798 70 00/01, faks (+48 71) 798 71 00/01, e-mail: biuro@poltegor.pl
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA - FABRYCZNEJ, NR KRS: 0000070608                 KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 814 600 zł                 NIP: 899-02-03-461