Informacje ogólne

Szanowni Państwo

Poltegor-projekt sp. z o.o. liczy już ponad 60 lat. Do 1992 roku działaliśmy jako państwowe biuro projektowe, a od 1992 roku jesteśmy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, której wszystkie udziały znajdują się w rękach osób prywatnych. Spółka prowadzi działalność w zakresie  usług projektowych dla kopalń odkrywkowych wszystkich kopalin, wraz z ich odwodnieniem i zapewnieniem stateczności skarp, wyposażeniem w maszyny oraz infrastrukturą elektryczną, budowlaną i instalacyjną, przy zapewnieniu wysokich standardów ochrony środowiska zgodnych z normami europejskimi. 

Ponadto spółka projektuje urządzenia dla nawęglania, odpopielania i odsiarczania spalin w elektrowniach opalanych węglem kamiennym i brunatnym, łącznie z zagospodarowaniem i składowaniem odpadów, (np. magazyny gipsu), a także inne obiekty budownictwa przemysłowego. Oferta w tym zakresie obejmuje projektowanie we wszystkich stadiach oraz konsulting.

Działalność inżynierska przynosi Spółce przychody z których część pochodzi z kontraktów zagranicznych - aktualnie głównie realizowanych w Indiach, Grecji, Serbii, Niemczech, Austrii a wcześniej również w USA, Chinach, Kanadzie, b. Jugosławii oraz ok. 20 innych krajach.

Będzie nam bardzo miło, jeśli zainteresujecie się Państwo naszą ofertą i odwiedzicie kolejne strony naszego serwisu, gdzie znajdziecie więcej informacji. Prosimy również o kontakt bezpośredni. Serdecznie zapraszamy.

Zarząd Poltegor-projekt sp. z o.o.

 

Bliższe informacje:

Biuro Zarządu
tel. (+48 71) 798 70 00
faks (+48 71) 798 71 00

e-mail: biuro@poltegor.pl

 

Szczegółowe informacje - na stronie Kontakt

Zaproszenie do współpracy
Oferta
Referencje
Normy i certyfikaty

Siedziba firmy Poltegor - projekt Sp. z o.o.

 

POLTEGOR-projekt sp. z o.o., ul. Wyścigowa 56 f, 53-012 Wrocław, Polska, tel. (+48 71) 798 70 00/01, faks (+48 71) 798 71 00/01, e-mail: biuro@poltegor.pl
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA - FABRYCZNEJ, NR KRS: 0000070608                 KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 814 600 zł                 NIP: 899-02-03-461