Referencje

Dorobek Poltegor-projekt sp. z o.o. to setki różnych obiektów w kraju i za granicą m.in. w Indiach, Grecji, Niemczech, Serbii, USA, Turcji, Czechach, Rosji, Bułgarii, Tajlandii, Kanadzie i innych krajach.

Jeżeli są Państwo zainteresowani naszymi szczegółowymi referencjami ze wszystkich dziedzin naszej działalności, proszę pobrać plik z danymi za lata ubiegłe.
Znajdziecie tam Państwo listę naszych najważniejszych projektów zrealizowanych w następujących dziedzinach:

 • górnictwo - kopalnie odkrywkowe
 • geologia, waloryzacja zasobów, geomechanika
 • odwodnienie wgłębne
 • odwodnienie powierzchniowe
 • maszyny, urządzenia i przenośniki
 • wyposażenie elektryczne
 • elektrownie i elektrociepłownie, odsiarczanie spalin
 • budownictwo przemysłowe
 • inżynieria sanitarna
 • ochrona środowiska, składowiska odpadów
 • inne realizacje

Pliki do pobrania:
Referencje

Zaproszenie do współpracy
Oferta
Referencje
Normy i certyfikaty
 

POLTEGOR-projekt sp. z o.o., ul. Wyścigowa 56 f, 53-012 Wrocław, Polska, tel. (+48 71) 798 70 00/01, faks (+48 71) 798 71 00/01, e-mail: biuro@poltegor.pl
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA - FABRYCZNEJ, NR KRS: 0000070608                 KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 814 600 zł                 NIP: 899-02-03-461