Polityka prywatności

Poltegor - projekt sp. z o.o., to firma, która dokłada najwyższej staranności do ochrony prywatności. Wiemy, że tylko dokładna informacja o naszych działaniach podejmowanych na posiadanych danych osobowych pozwoli Państwu nam zaufać i korzystać w pełni z możliwości naszego Serwisu. Dlatego ustanowiliśmy Politykę Prywatności, w której dowiecie się Państwo jakie kroki podejmujemy dla zapewnienia rzetelności i transparentności przetwarzania danych osobowych, jakich standardów przestrzegamy i w jakim zakresie zbieramy i dokonujemy działań na danych osobowych.

Zanim skorzystacie Państwo z serwisu w jakiejkolwiek formie, prosimy o zapoznanie się z pełną treścią niniejszej Polityki . Prosimy pamiętać, że korzystanie z Serwisu oznacza pełną akceptację procedur i standardów stosowanych przez Poltegor - projekt sp. z o.o. i wynikających z tej Polityki.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - jesteśmy do Państwa dyspozycji. Nasza dane kontaktowe znajdują się na końcu Polityki Prywatności.

 

Definicje

Poltegor. Nasza firma o nazwie Poltegor - projekt sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wyścigowej 56 f, 53-012 Wrocław jest Administratorem danych osobowych i podmiotem zarządzającym witryną www.poltegor.pl

Dane Osobowe. Oznaczają dane osobowe w rozumieniu art. 4 RODO, a zbierane za pośrednictwem serwisu oraz przetwarzane przez Poltegor;

Polityka Prywatności. To zbiór zasad, reguł oraz naszych doświadczeń dotyczących przetwarzania danych osobowych;

Przetwarzanie. To dokonywane przez nas operacje na danych osobowych. Przez przetwarzanie rozumiemy czynności takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych, a zwłaszcza te operacje, które prowadzą do wybrania dla Państwa najlepszej oferty.

Serwis To strona dostępna pod adresem www.poltegor.pl;

RODO Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO - polski akronim)

 

Nasz serwis

Przed skorzystaniem z funkcjonalności serwisu możemy prosić Państwa o podanie niektórych danych osobowych, przy czym nigdy nie prosimy Państwa o podanie danych, które nie są nam niezbędne. 

Szanujemy Państwa wybór, dlatego podanie przez Państwa danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Należy jednak pamiętać, że w przypadku niepodania niektórych danych osobowych, o które zostaną przez nas Państwo poproszeni, nie uzyskacie Państwo dostępu do pewnych funkcjonalności serwisu, a przede wszystkim nie będziemy mogli odpowiedzieć na Państwa zapytanie.

Kiedy i w jakim celu przetwarzamy Państwa dane?

Gdy chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje i otrzymać skonkretyzowaną ofertę prosimy o przesłanie zapytania na adres: biuro@poltegor.pl.

Za pomocą znajdującego się na stronie „Formularza zapytania” mogą Państwo sprecyzować swoje oczekiwania w zakresie prowadzonego przez nas wynajmu powierzchni biurowej podając: nazwę firmy, adres e-mail, nr telefonu/faksu, imię i nazwisko osoby do kontaktu, nr NIP, rodzaj prowadzonej działalności.

Podane dane mogą być przetwarzane, za Państwa zgodą w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Poltegor-u, w tym marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług oraz przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej.

Przesłane nam dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim chyba, że:

 • udzielicie Państwo na to wyraźnej zgody,
 • przekazanie tych danych uprawnionym organom wynika z przepisów prawa.

W niektórych sytuacjach, jeśli będzie to konieczne dla prawidłowego realizowania naszych usług, będziemy przekazywać Państwa dane wyłącznie trzem grupom odbiorców:

 • naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
 • osobom upoważnionym przez nas,
 • podmiotom przetwarzającym dane, którym zlecimy to zadanie.

Dodatkowo informujemy, że jeśli chcą Państwo przesłać jakiekolwiek informacje, uwagi czy też zastrzeżenia związane z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych oraz inne zapytania w zakresie działalności Poltegor-u mogą Państwo skontaktować się z nami za pomocą odrębnych adresów e-mail dostępnych na stronie www.poltegor.pl/kontakt.

Państwa prawa

To Państwo decydujecie o zakresie i celu przetwarzania Państwa danych. W każdej chwili możecie Państwo:

 • kontaktować się z nami w celu uzyskania informacji, jaka jest treść zgromadzonych przez nas Państwa danych osobowych oraz jak są one przez nas wykorzystywane;
 • na bieżąco aktualizować oraz poprawiać Państwa dane osobowe;
 • cofnąć zgodę na ich przetwarzanie, a także żądać ich usunięcia w całości lub części. Należy pamiętać jednak, że wiązać się to może z utratą możliwości korzystanie przez Państwa z funkcjonalności serwisu.
 • skorzystać z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawa do przenoszenia danych.

Wszelkie żądania w tych kwestiach możecie Państwo wnieść kontaktując się z nami - dane kontaktowe do nas znajdziecie Państwo na końcu niniejszej Polityki Prywatności.

Państwa dane są z nami bezpieczne

Dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, dlatego stosujemy bardzo wysokie standardy zabezpieczenia oraz zachowujemy poufność wszelkich przekazanych nam informacji. Jednym z elementów wykorzystywanych przez nas zabezpieczeń jest polityka bezpieczeństwa, którą przyjęliśmy oraz na bieżąco stosujemy. Wypełniamy także wszystkie obowiązki spoczywające na nas jako na administratorze danych osobowych, a wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zaś z RODO.

Cookies (Ciasteczka) oraz adres IP

Strona internetowa www.poltegor.pl nie wykorzystuje ciasteczek (ang. cookies) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu. Serwis został zaprojektowany w taki sposób, aby można było go odwiedzać bez konieczności ujawniania danych osobowych. Jedynie w przypadku wypełnienia Formularza Zapytania istnieje możliwość pozostawienia swoich danych osobowych.

Prawa autorskie

Wszelkie prawa zastrzeżone © dla Poltegor - projekt sp. z o.o. - kopiowanie, reprodukcja, retransmisja lub redystrybucja jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w serwisie www.poltegor.pl w całości lub też w części, w jakimkolwiek medium bez oficjalnej zgody Poltegor-u jest zabronione.

Serwis nie odpowiada za zabezpieczenie danych osobowych samodzielnie udostępnianych przez Państwa i dane te nie są objęte Polityką Prywatności.

Poltegor zastrzega sobie prawo do zmiany i poprawiania informacji zawartych na stronie Internetowej bez uprzedniego informowania o tym jej Użytkowników.

 

Nasze dane kontaktowe

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania w sprawie naszej Polityki Prywatności lub z innych powodów chcecie się Państwo z nami skontaktować można to zrobić:

 • wysyłając wiadomość na adres e-mail: biuro@poltegor.pl
 • listownie, na adres: Poltegor - projekt sp. z o.o., ul. Wyścigowa 56 f, 53-012 Wrocław.

Wrocław 16-05-2018

 

 

POLTEGOR-projekt sp. z o.o., ul. Wyścigowa 56 f, 53-012 Wrocław, Polska, tel. (+48 71) 798 70 00/01, faks (+48 71) 798 71 00/01, e-mail: biuro@poltegor.pl
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA - FABRYCZNEJ, NR KRS: 0000070608                 KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 814 600 zł                 NIP: 899-02-03-461